Biography

Author Picture

Castillo, Ireneu

Ireneu Castillo. Nascut a Barcelona el 1968, aquest escriptor enamorat de la història i el patrimoni és conegut per la seva parti­cipació activa en la defen­sa del llegat històric del Canal de la Infanta dins de l’àmbit de l’Hospitalet i el Baix Llobre­gat. Creador del blog de divulgació històri­ca Memento Mori (http://ireneu.blogspot. com), que porta des del 2005 amb gairebé quatre milions de visites i 1.300 articles, ha col·laborat amb nombroses editorials i mitjans de comunicació de renom donant a conèixer les històries rares i poc conegudes del món que ens envolta. Autor de diverses obres divulgatives tals com La Cara B de la Historia (2014), Cròniques d’una Catalunya Desconeguda (2015), 1001 curiositats del Baix Llobregat i l’Hospitalet (2018) o 1001 curiositats dels castells catalans (2020), Ireneu Castillo destaca per utilitzar un peculiar es­til, proper i informal, amb el què ens porta de la mà a conèixer un patrimoni històric i arquitectònic que ens pertany a tothom, so­vint tant proper com desconegut.