Biography

Author Picture

Colomer i Roma, Pere

Pere Colomer i Roma és llicenciat en Història Con­temporània per la Univer­sitat de Barcelona. La seva recerca s’ha centrat en l’estudi de la història em­presarial i de les colònies industrials. Ha realitzat diversos estudis sobre les colònies industrials catalanes, destacant els que s’ocupen de les colònies de Borgonyà i Vila-seca de Sant Vicenç de Torelló. En l’àmbit de la història em­presarial és autor, entre d’altres treballs, del llibre Roca. Història d’una indústria (2009), l’article «La política de la piel. El sector curtidos en España (1940-1980)» Revista de Historia Industrial (2008) i del llibre Barcelona, una capital del fil. Fabra i Coats i el seu model de gestió, 1903-1936 (2014), guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere. Des de l’any 2004 és col.laborador del Museu d’Història de Barcelona.