Biography

Author Picture

Fernández i Valentí, Ricard

Ricard Fernández i Valentí (Barcelona, 1971). Llicenciat en Geografia Humana per la Universitat de Barcelona, està especialitzat en història local i història dels transports de Barcelona. És autor de diverses monografies: La Catala­na. Història de la línia Clot-Poblenou (2000), El Mina-Grott. Història d’un pe­tit tren de Vallvidrera (2004), Destina­ció: Nou Barris. Un viatge per la història dels transports a Nou Barris (2010), Fu­niculars i Telefèrics de Montjuïc (2012), De Casas a Autohosa. Història d’uns au­tobusos d’Horta (2002), Magí Roca i San­grà (1880-1947) (2009) i Els autobusos a Barcelona. 100 anys fent xarxa (1922- 2022) (2022).
Ha publicat articles a nombroses re­vistes locals de barri i ha rodat nom­brosos reportatges per la televisió, especialment a Betevé. Des del 1999 col·labora a l’Arxiu Històric de Roque­tes-Nou Barris, entitat que l’ha format dins l’àmbit cultural. Des de l’any 2008 disposa d’un blog personal (http://el­tranvia48.blogspot.com) on periòdica­ment publica articles d’història local i d’història dels transports de Barcelona.