Biography

Author Picture

Rodríguez Vilagran, Àngel

Àngel Rodríguez Vilagran (Salt, 1966). És doctor en Periodisme i Ciències de la Comunicació i lli­cenciat en Ciències Re­ligioses. Els seus àmbits d’investigació són l’etno­grafia, les tradicions po­pulars i la comunicació religiosa. Ha publicat aquests llibres dedi­cats a la Mare de Déu: Maria als santuaris del bisbat de Girona, Jardín de María (amb Pep Vila), Maria trenta-un santuaris i 365 dies amb Maria. D’entre altres publicacions cal destacar diverses biografies de sants. L’any 1991 va entrar a treballar a l’Ofici­na de Comunicació del Bisbat de Girona on es responsabilitza, d’entre altres, de la realització setmanal dels programes de rà­dio Església Viva (per a diverses emissores locals) i El Mirall (Cadena COPE de Giro­na). Anteriorment havia estat a les emis­sores municipals de Cassà de la Selva, Salt i Palamós, així com Ràdio Grup (Girona), Ràdio Girona, Ràdio Marina (Blanes) i Cadena COPE. L’any 2010 va rebre el pre­mi Recull de periodisme. És membre del grup de recerca «Comunicació Social i Institucional» de la Universitat de Girona.