Biography

Author Picture

Ventura, Marc

Marc Ventura i Noguera (Mollet del Vallès, 1964) viu des de l’any 1972 al barri de Gràcia de Barce­lona. Llicenciat per la UB en Bioquímica, és un apas­sionat de la història i de les històries fami­liars. Això va fer que l’any 1999 s’iniciés en l’estudi dels arbres genealògics. Forma part de la Societat Catalana de Genealogia i He­ràldica de Catalunya, entre d’altres entitats culturals del país. Aquest és el seu primer llibre.