Biography

Author Picture

Vila Delclòs, Eusebi

Eusebi Vila Delclòs (Barcelona, 1962). Artista pintor, doctor en Belles Arts. Ha realitzat nombroses exposicions, tant individuals com col·lectives, per Catalunya, Espanya, Europa... i treballat per a diferents galeries d’art de Barcelona, Bilbao, Madrid, França... Ha publicat dos llibres sobre el poble de Sant Sebastià de Montmajor, així com articles i textos sobre art i creativitat tant a diferents mitjans com en plataformes digitals. Podeu cercar més informació de l’autor a internet.